Kategori : Uncategorized

Permainan pasar malam kid jaman now

Permainan pasar malam kid jaman now

Permainan pasar malam kid jaman now.Keberadaan pasar malam tetap eksis hingga sekarang. Bermacam permainan bianglala, ombak banyu masih menjadi permainan wajib. Seiring waktu permainan juga makin beragam satu diantaranya, permainan operator beko.  Cara bermain
BUDAYA JOWO YG HILANG

BUDAYA JOWO YG HILANG

BUDAYA JOWO YG HILANGUrip kuwi mung nunut ngombe.” (hidup itu hanya menumpang untuk minum). Inilah falsafah yang senantiasa dipegang oleh orang jawa. Hidup itu singkat, tak perlu serakah, dan harus tolong-menolong antar sesama.Falsafah kendi